Biologisk mångfald är människans framtid! 

Det finns väl ingenting bättre än att packa väskan med goda snacks och bege sig ut i vår vackra svenska natur och bara njuta? 

Som vi alla vet är Sverige ett land med mycket skog. Dock är det endast en liten del av landets skog som ännu lämnats orörd. Orörd skog kallas även gammelskog och är hem till massor av svampar, örter, insekter, fåglar och andra djur, varav många hotade arter.

I gammelskogar finns de nödvändiga förutsättningar som dessa arter behöver, vilket gör skogarna livsviktiga för den biologiska mångfalden. Gammelskog är även effektiv vad gäller kolinlagring och för klimatets skull behöver alla gammelskogar skyddas nu. Trots detta saknar dessvärre hälften av all gammelskog i Sverige säkert skydd, och mejas därför ner snabbare än de skyddas. Men det här går att ändra.  

Naturarvet är en icke-vinstdrivande insamlingsstiftelse som arbetar för att bevara Sveriges gammelskogar. Genom insamlingar har Naturarvet köpt upp flera gammelskogar i Sverige som nu är skyddade för all framtid. Fantastiskt tycker vi! 

Naturarvet har 90-konto vilket garanterar att insamlade medel inte belastas av oskäliga kostnader och att minst 75% används till ändamålet. 

Friggs stödjer Naturarvet 

Vid varje köp av Friggs Limited Edition Majskakor Kanelbulle och Blåbär skänks 50 öre till Naturarvets viktiga arbete. Tillsammans bevarar vi den biologiska mångfalden!

Fotograf: Lo Jarl