Echinacea

Brustabletter med växtbaserat läkemedel som förebygger och lindrar förkylning.

Echinacea Friggs brustablett är ett växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning. Innehåller extrakt av röd solhatt.

Ingredienser

Aktivt innehållsämne är torkad pressaft från färsk ört av röd solhatt (Echinacea purpurea), 176 mg. Vid tillverkning av en brustablett åtgår 4,3 g ört av röd solhatt.
Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, maltodextrin, sackarinnatrium och natriumcyklamat (sötningsmedel), askorbinsyra (10,3 mg vitaminC), citronarom (askorbinsyra, citral, citronolja, maltodextrin, sackaros, modifierad stärkelse), kolloidal hydratiserad kiseldioxid, citronmonohydrat.

Dosering

Vuxna och barn över 12 år: Första dagen 1 brustablett varannan timme (maximalt 5 brustabletter under dagen). Därefter 1 tablett 2 - 3 gånger dagligen under förkylningsperioden 1 brustablett löses i ett glas vatten.

Varningar och försiktighet: Ska inte användas av barn under 1 år. Rekommenderas ej till barn under 12 år, gravida och ammande.

Ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar.

Läs bipacksedeln noga före användning. För mer information se www.fass.se. Marknadsförs av Midsona Sverige AB,www.midsona.se.

Senast uppdaterad: 2019-01-09