Kvalitet i våra produkter

Friggs och Midsona Sverige AB står för hög kvalitet och säkra produkter.

Våra konsumenter och kunder kan lita på att alla våra produkter tillverkas enligt högsta möjliga standard. I våra produkter användes noggrant utvalda ingredienser. 

Våra produkter motsvarar och följer alla tillämpliga lagar och myndighetskrav. Detta säkerställer vi genom att vi är medlemmar i ett flertal nätverk där vi har tillgång till expertis inom lagstiftning m.m.

Vi använder inte GMO-råvaror i våra produkter och det säkerställer vi genom överenskomna godkända specifikationer, frekventa inspektioner och användandet av säkra leverantörer.

Hållbarhet är viktig för oss

Som varumärke och företag har vi ett ansvar gentemot vår omvärld och för den miljöpåverkan som vi som ett producerande och distribuerande företag står för. Därför står hållbarhetsarbetet högt upp på vår agenda.

Vi har en tydlig policy som ligger grund för vårt kontinuerliga miljöarbete. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Friggs ingår i Midsonakoncernern som anslutit sig till Science Based Target initiative – ett samarbete mellan WWF, CDP, FN:s Global Compact och World Resources Institute. Midsona har i och med detta åtagit sig att sätta ett vetenskapligt baserat mål för att minska på sitt utsläpp av växthusgaser för att vara i linje med FN:s klimatmål i Parisavtalet. Här kan du läsa mer om det.